osmanlı kitabı başlık
Yasin 38
Yasin 38
Bu yazı 485 views kez okundu.
7 Haziran 2014 22:53 tarihinde eklendi

Yasin 38

Yasin Suresinin 38. ayeti güneşin belli bir yörüngede hareket ettiğini yazar. Bugün de astronomi bilimi farketmiştir ki Güneş içinde bulunduğu galakside, çevresinde kendisine bağlı olan gezegenlerle birlikte belli bir yörüngede dönmektedir. Bu yörüngesinde yapacağı bir turu da tam 250.000.000 yılda tamamlamaktadır.

Bundan 1400 sene evvel, dünyanın düz bir tepsi gibi bir öküzün boynuzlarının üzerinde olduğunu düşünen insanoğlunun yaratıcısı Allah (cc) tarafından gelen mesajın büyüklüğüne bakar mısınız? Kur’an nerede, insanlık nerede! 1400 yıl evvel insan dünyayı düz bir tepsi gibi düşünürken, Allah (cc) Dünya’nın, Ay’ın ve Güneş’in yörüngelerini haber veriyor. Birlikte okuyalım.

Yasin 38 – 39 – 40

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla,

Yasin 38

Yasin 39“Güneş de bir delildir onlara, akar gider yörüngesinde… O aziz ve alimin (o üstün kudret sahibinin ve her şeyi bilenin) yaratması böyle olur işte.”

Yasin 39

“Ay için de bir takım safhalar, duraklar tayin ettik: dolaşa dolaşa, nihayet eski hurma salkımının çöpü gib kuru, sarı, kavisli bir hale gelir.”

Yasin 40

“Ne Güneş Ay’a kavuşabilir, ne gece gündüzün önüne geçebilir. O gök cisimlerinden her biri, birer yörüngede akar, durur…”

Allah yarattığı mahluklarına yani canlılarına ki buna sadece biz insanlar değil, bitkiler ve hayvanlar da girer, her türlü imkanı sunmuştur. Yani,

* Bitkilerin gelişmesi için gereken ortamı sağlamış,

* Hayvanların bitkileri yemesi için ona imkan tanımış,

* İnsanların hem bitkilerinden ve hem de hayvanlardan fayda edinmesi için onları insanoğluna sunmuş,

* Bitki, hayvan ve insan ölülerini bitkilere birer besin kaynağı olarak gübre adı altında sunmuş,

* Hem bitki ve hayvanlara ve hem de insanlara içmeleri için tatlı su yaratmıştır.

* Onlara toprak, ve enerji yaratmıştır. Onlara gemi yapmayı, giyim kuşam yapmayı öğretmiştir. Bunlar sadece üzerinde yaşadığımız gezegendekilerdir. Ya uzay? Uzaydaki gezegenler, yıldızlar, galaksiler.

Allah (cc) isteseydi Dünya, Güneş ve Ay’ı yaratır koca bir boşluk için de bizlerin yaşamasına karar verirdi ki bu böyle olmadı. Sayılara milyarlara varan galaksiler yarattı. Galaksiler içinde de yıldız ve gezegenleri. Ve bunları şimdilik nasıl kullanacağımızı bilmesek bile bizim hizmetimize sundu.

Ve bütün bunların hepsi hiçbir hata ve noksanlık olmaksızın insanların yani kullarının hizmetine sundu. Bugün bozulan her şey insanın doğayı hor kullanmasından, Allah’ın olan ve Allah (cc) tarafından kullanımımıza sunulan bunca mülk ve eşyayı insanın başkaları ile paylaşmayıp sadece kendi tekeline alması nedeni ile nizamda bozukluklar meydana gelmiştir.

Bakınız Mülk Suresi’nin üçüncü ve dördüncü ayetleri Allah’ın yarattığı düzende bir hata olmadığını nasıl anlatıyor.

Mülk 3-4:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla,

“Yedi kat göğü birbiriyle tam uyum içinde yaratan O’dur. Rahman’ın yaratmasında hiçbir nizamsızlık göremezsin. Gözünü çevir de bak. Herhangi bir kusur görebilir misin? Sonra tekrar tekrar gözünü çevir de bak. Gözün bir kusur bulamadığından, eli boş ve bitkin geri döner.”

Allah (cc) bize, emanetimize bu verdiği bu dünya karşılığında ise istediği sadece kulluktur. Kulluk nasıl olur? Namazla, zekatla, emanet verilenleri paylaşmakla, şükür ile, iman ile, iyi insan olmak ile. Bakınız Meariç 23. Bu ve benzeri kulluk görevini yerine getiren ve Allah’a (cc) hamd edenler içinde İbrahim Suresi’nin 7. ayetinde de şükredilmesi karşılığında nimetlerini yani bize Allah tarafından sunulanları kat be kat artıracağını, bu nimetler karşısında şükretmeyenlere ise yani nankörlük edenlere ise şiddetli bir azabı haber vermektedir.

İbrahim 7:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla,

“Ve düşünün ki: Rabbiniz şöyle ilan buyurdu: “Eğer şükrederseniz, ben nimetlerimi daha da artırırım, ama nankörlük ederseniz haberiniz olsun ki azabım pek şiddetlidir.”

Yorumlar

Bu Yazıya 0 Yorum Yapılmış

Henüz yorum yapılmamış

Yorum Yap