osmanlı kitabı başlık
K. Sultan Süleyman’ın Forsu

Bu obje Kanunu Sultan Süleyman'ın hakiki forsudur. Onun varlığını temsil eder.