osmanlı kitabı başlık
Mutaffifin 1
Mutaffifin 1
Bu yazı 479 views kez okundu.
15 Ağustos 2014 14:33 tarihinde eklendi

Mutaffifin 1

Mutaffifin Suresi, yüce Kur’an-ı Kerim’in 83. Suresidir. Bu surenin 1-6 ayetleri ticareti doğru yapmayı, ölçüp tartarken doğruluktan ayrılmamız gerektiğini söylemektedir.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla,

Mutaffifin 1Mutaffifin 1

“Vay haline eksik ölçüp tartanların!”

Mutaffifin 2

“Onlar ki satın alırken haklarını tam olarak alırlar.”

Mutaffifin 3

“Fakat kendileri başkalarına satar, ölçüp tartarken eksik yapar, hile karıştırırlar.”

Mutaffifin 4-5-6

“Sahi, o en mühim günde, yan bütün insanların Rabbülalemin’in divanında duracakları günde, diriltilip toplanacaklarını düşünmezler mi?”

Aile yaşamında toplum yaşamına kadar bir çok konuda temel olarak düzenlemeler getiren Allah (cc), ticari yaşamada bir takım düzenlemeler getirmiş, ve gerek o gün ve gerekse gelecek günlerde satıcıların sapacağı yolları onlara önceden haber vererek, onları uyarmış, yaptıkları/yapacakları hilelerden onları men etmişlerdir.

Zamanın birince bir satıcıya sormuşlar, “2+2 kaç eder?” demişler. Satıcı da soruya soruyla cevap vermiş, “alırken mi, satarken mi?”

Ölçtüğünü eksik ölçen tarttığını eksik tartan, malının gerçek fiyatı farklı kişiler değişik söyleyen, kalitesiz malı kaliteli gibi satan, konuştuğu zaman yalan konuşan, verdiği sözü tutmayan, ticari borcunu zamanında ödemeyen, karşısındaki kişiye dürüst davranmayan kişilerin bu hareketlerini Allah (cc) yasaklamıştır. Bunlar Müslümanlıkla bağdaşmayan hareketlerdir.

Elbette ki burada bahsi geçen ölçü ve tartı sadece fiziki bir şeyin ölçülüp tartılması değildir. Emeğin de ölçülüp takdir edilmesidir. Bugün ne yazık ki çalışanların hakları pek kolaylıkla yenmektedir. Türlü bahanelerle maaşları ödenmemekte, kıdem ve ihbar tazminatları çok geç ödenmekte, eksik ödenmekte işçiler kandırılmaktadır. Dolayısıyla çalışanının emeğinden çalan bu kişiler bugün kendilerini mutlu hissedebilirler ahirette günü bütün eksik ödemeler tam olarak yapılacaktır.

Yukarıdaki ayetlerde çok açık şekilde bu tip davranışları yol tutan kişiler kınanmakta ve onların ahiret günü yüce Allah’ın huzuruna geldiklerinde bu yaptıklarının tamamının önlerine konulacağı ve hesabının sorulacağı haber verilmektedir. Elbette ki sorulan bu hesaptan sonra da gelecek bir ceza olacaktır.

Ticarete ilişkin bu tip uyarılar sadece Mutaffifin suresindekilerle sınırlı değildir.

 Rahman 7-8

“Göğü bu ahenkle O yükseltti ve bu mizanı koydu ki siz de ders alıp ölçü dışına taşmayınız.”

Rahman 9

“Öyleyse siz de tartıyı adaletle yapın, sakın teraziyi dengeyi aksatmayın.”

Rahman suresinin bu üç ayetinde bence çok önemli bir mesaj vardır. Allah göğü doğru ölçülerde ve bir uyum içinde yarattığını bildirmekte ve siz de kendisinin ders alıp, örnek alıp ölçüden şaşmayın, adaletli ölçün ve tartın demektedir. Burada ki çok da gizli olmayan mesaj “Allah’ın ölçü ve uyumla yarattığı düzeni hile ve fesatla bozmayın” demektedir.

 

Şuara 181

“Ölçeği, tam ölçün de eksik ölçüp hak yiyenlerden olmayın.”

Şuara 182-183

“Doğru terazi ile tartın, halkın hakkında bir şey kısmayın. Ülkede bozgunculuk yaparak nizamı bozmayın.”

En’am 152

“Rüştüne erince kadar, yetimin malına en güzel şeklin dışında bir surette yaşlaşmayın. Ölçüyü, tartıyı tam ve doğru yapın. Biz hiç kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemeyiz. Hakkında konuştuğunuz kimse, akrabanız bile olsa, yine doğruyu söyleyin. Allah’a verdiğiniz ahdi tutun. İşte düşünüp tutasınız diye Allah size bunları emretti.”

İsra 35

“Ölçtüğünüz zaman dürüst olun, tam ölçün. Doğru terazi ile tartın. Bu hem ticaretiniz için daha hayırlı, hem de akıbet yönünden daha güzeldir.”

Son olarak doğrulukla ilgili olarak Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.s.) aşağıdaki hadisini hatırlayalım.

“Kişinin kalbi doğru olmadıkça imanı doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz. Kötülüğünden komşusu emin olmadıkça kişi cennete giremez.”

Saygı ve sevgi ile

 

Z. Tamer Aygün
15.Ağustos.2014

 

Kaynakça:
1.) Suat Yıldırım Meali
2.) Süleyman Ateş Tefsiri, Cilt 1
3.) Kur’an’dan Öğütler, Cilt 2 DİB Yayınları

Yorumlar

Bu Yazıya 0 Yorum Yapılmış

Henüz yorum yapılmamış

Yorum Yap