osmanlı kitabı başlık
Meariç 23
Meariç 23
Bu yazı 458 views kez okundu.
7 Haziran 2014 21:04 tarihinde eklendi

Meariç 23

Meariç Suresi’nin 23 ve 35 ayetleri iyi bir kulun nasıl olduğunu, ne tür özelliklere sahip bulunduğunu açıklar.

Meariç 23-35

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla,

Meariç 2322-23 Ancak namazlarını devamlı kılanlar böyle değildir.

24-25 Onlar o kimselerdir ki mallarında isteyen ve yoksun olanların haklarını ayırırlar.

26 Onlar hesap gününü tasdik ederler.

27 Onlar rablerinin cezasından korkarlar.

28 Çünkü rablerinin cezasından azabından kimse emin olamaz.

29-30 Onlar edep yerlerini, eşleri ve cariyelerinden başkasından korurlar. Yalnız bunlarla münasebeti olan ayıplanamazlar.

31 Ama bu sınırın ötesine geçenler haddi aşmış, zulüm işlemiş olurlar.

32 Onlar üzerlerine aldıkları emanetlere ve verdikleri sözlere riayet ederler.

33 Onlar şahitliklerini dürüstçe ifa ederler.

34 Onlar namazlarına tam dikkat ederler.

35 İşte bunlar cennetlerde ikrama nail olacaklar.

Allah (cc) bu ayetlerde iyi bir kulun, iyi bir Müslümanın ne gibi özelliklere sahip olduğunu bildirir. Bu özelliklerdir ki onları diğer insanlardan farklı kılar ve onlar Allah’ın (cc) rızasına nail olurlar inşallah.

Yukarıdaki ayetlere bakıldığında:

  • Şahitliği dürüstçe yapmakla insanın hem toplumsal görevini nasıl yerine getireceğini ve hem de görevinin temelinde dürüstlük olduğunu gösterir,
  • Sözlerinde durarak ve aldıkları emanetleri sahibine teslim edene kadar koruyarak toplumsal düzene katkıda bulunurlar,
  • Namaz kılarak ve mallarının bir kısmı fakirlerle paylaşmak suretiyle zekat verme görevi ile İslam’ın beş şartından ikisini düzenli olarak yerine getirir,
  • Hesap gününü yani öldükten bir süre sonra dirilip yüce Allah’ın huzurunda dünyada yaptıklarının hesabını vereceklerine inanarak imanın şartlarını yerine getirir ve
  • Allah’tan saygı ile çekinir ve korkarlar. Bu korkma kötü bir insanın şerrinden korkma gibi değil ilahi bir nezakette yüceler yücesi olan, bizi yoktan var eden Allah’tan (cc) çekinme, saygı ile korkma şeklindedir. Yoksa Allah (cc) beyan etmiştir ki Allah kullarını çokça sever.

 İlave olarak bir başka ayette, Enfal Suresi’nin iki ve üçüncü ayetlerinde iyi bir Müslüman’ın diğer vasıflarını da belirtmektedir.

Enfal 2-3:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla,

2 Gerçek müminler ancak o kimselerdir ki yanlarında Allah zikredince kalpleri ürperir, kendilerine O’nun ayetleri okununca bu, onların imanlarını artırır ve yalnız rablerine güvenip dayanırlar.

3 Namazı hakkıyla ifa edip, kendilerine nasip ettiğimiz mallarda hayırlı işlerde harcarlar.

Burada da görüldüğü gibi iyi bir kulun özelliği namaz kılmaya ve varlıklarını –elbette ki ölçülü olarak – hayır yolunda iyi işler için harcamaya davet edilmektedirler. Ve bir önemli özellik daha ki bu Fatiha suresinde de geçmektedir.

Fatiha 5:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla,

5 Haydi öyleyse deyiniz: “Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız”

Medet ummak, yardım istemek demektir. İnsan yardımı kimden ister, sadece güvendiği kişiden; insan kime dayanır, sadece güvendiği kişiye. Bu da Allah’tan (cc) başkası değildir. İnsanın insana güvenip yardım istemesi sadece duygusal ve beşeri bir ilişkidir. Yardım istediğimizden yardım gelmezse ilişki zedelenir. Ama Allah’tan istediğimiz yardım gelmese bile ki – bu konuya Rum 33 başlığından değinmiştim- Allah ile kul arasındaki ilişki bozulmaz, bozulmaması lazım. Eğer bozulursa kuldan Allah’a doğru bu ilişki menfaat ilişkisi olur.

Yorumlar

Bu Yazıya 0 Yorum Yapılmış

Henüz yorum yapılmamış

Yorum Yap