osmanlı kitabı başlık
Es Selam
Es Selam
Bu yazı 851 views kez okundu.
24 Temmuz 2014 19:58 tarihinde eklendi

ES SELAM

 

Es Selam, her türlü tehlikeden kullarını selamete çıkaran, cennetteki kullarına selam eden demektir. Kullarını dünya ve ahiret tehlikelerinden selamete çıkaran manasındadır.

 

Bir işten kurtulma, ayıp, afet, noksanlık, acizlik, hastalık gibi şeylerden beri olmak anlamındaki “s-l-m” kökünden türer. Bu durumda insanlara ait olan yukarıdaki eksikliklerden uzak olan anlamına da gelmektedir.

 

Allah’ın Selam olmasının beş anlamı vardır. Bunlar:

 

1.) Mutluluk ve sağlığın kaynağı olan,

2.) Her türlü kusur ve noksandan uzak olan,

3.) Yaratışında anlamsızlık ve amaçsızlık bulunmayan,

4.) Dünyada selamet ve huzur içinde yaşatma gücü olan,

5.) Ahirette ebedi saadet yurduna ulaştıran.

 

Kur’an-ı Kerim’de selam ismi 42 ayrı yerde geçen. Bu 42 yerden sadece bir tanesi Allah’ın (cc) zatı için kullanılmıştır ki o da Haşr Suresi’nin 23. ayetidir.

 

Haşr Suresi 23

 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla,

 

“Allah’tır gerçek ilah. Ondan başka yoktur ilah. O meliktir, kuddustür, selamdır, mümindir, müheymindir, azizdir, cebbardır, mütekebbirdir. Allah müşriklerin iddialarından münezzeh ve yücedir.”

 

Es Selam, huzurun, barışın ve kurtuluşun garantisidir. Çünkü Es Selam yüceler yücesi Allah’ın isimlerindendir. Allah’ın (cc) Es Selam olması, varlığın özündeki barış ve uyumu gösterir. Yani esas itibariyle her şey barış ve uyum içinde olmak üzere yaratılmıştır. Bu barışı ve uyumu bozan ne yazık ki insandır.

 

Bu isme iman Allah’a imanın bir kısmıdır.

 

Hz. Muhammed (s.a.s.) namazlardan sonra Allah’ın (cc) bu ismini hemen anardı. O günden bu güne gelen adet üzere ve inancımız gereği ve Hz. Muhammed’in (s.a.s.) sünnetine uymak için namaz sonlarında bizeler de o duayı okuruz.

 

Allahümme entesselam ve minkesselam. Tebarekte ya zel celali vel ikram.

 

“Allah’ım! Sen selamsın ve selamet de sendedir. Sen ey celal ve ikram sahibi! Ne mübarek bir bereket kaynağısın sen.”

 

Bu konuda Hz. Peygamber’den (s.a.s.) gelen bir hadisi geçmek isterim.

 

Hz. Muhammed der ki:

 

İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Size bir şey öğreteceğim, onu yaptığınız zaman birbirinizi seversiniz. Aranızda selamı yayınız.

 

Bu hadise paralel olarak, Hz. Muhammed’in (s.a.s.) şöyle dediği söylenir.

 

“Allah’a selam olsun” demeyin. Zira Allah’ın (cc) bizzat kendisi Es Selam’dır. Lakin şöyle deyin, “Ey Nebi, Allah’ın selamı, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun ve salih amel işleyen kullar üzerine olsun” Yani

 

Esselamun aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullahi ve berekatühü, essela Aleyna ve ala ibadillahi’s-salihin.

 

Kur’an-ı Kerim’de Selam isminin geçtiği birkaç ayet şu şekildedir.

Yasin 58

 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 

“Rabb-i Rahim’den sözle olan bir selam yine onlara…”

Furkan 75-76

 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 

“İşte onlara, hak yolda sabır ve sebat göstermelerine karşılık, kendilerine cennetin üstün sarayları verilecek. Oraya selamla, hürmetle buyur edileceklerdir. Hem de devamlı kalmak üzere oraya gireceklerdir. Orası ne güzel varış yeri, ne güzel bir yerleşim yeridir.”

En’am 127

 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 

“Rableri nezdindeki selam ülkesi olan cennet onlarındır. Yaptıkalrı güzel işler sebebiyle Allah, kendilerinin yardımcısıdır.”

 

Son olarak,

 

Her kim ki Allah’ın bu sıfatını tam bir itikatla namazlardan sonra ya da günün herhangi saatinde olabildiğince çok miktarda okursa Allah onu kaza ve belalardan korur ve bütün işlerinde başarılı kılar. Yine din alimleri bu ismi şerifin hastalar üzerine okunmasında iyileştirici etkisi bulunduğu hususunda fikir birliğindedirler.

 

Allah hakkında yukarıdaki açıklamaları yazmak, yazmaya cüret etmek sadece ve sadece Kur’an-ı Kerim’e dayalı olarak bildiklerim ve okuduklarımdır. O’nun hakkında yanlış yazmaktan yine O’na sığınır ve af dilerim.

 

Saygı ve sevgilerimle,

 

Z. Tamer Aygün

24.Temmuz.2014

 

 

KAYNAKÇA:

1.) Esma-i Hüsna – Mustafa İslamoğlu

2.) Esma-i Hüsna – İshak Doğan

3.) Esma-ül Hüsna – Şevket Gürel

4.) Esma-i Hüsna – Doç. Dr. İsmail Karagöz

5.) Esma-i Hüsna – Arif Pamuk

6.) Suat Yıldırım Kur’an-ı Kerim Meali

 

Yorumlar

Bu Yazıya 0 Yorum Yapılmış

Henüz yorum yapılmamış

Yorum Yap