osmanlı kitabı başlık
Er Rahman
Er Rahman
Bu yazı 918 views kez okundu.
28 Nisan 2014 12:42 tarihinde eklendi

ER RAHMAN

Rahman, dünyada iyi de olsa kötü de olsa, inanan da olsa inanmayan da olsa hiçbir ayırım yapmadan nimetini bütün kullarına veren, yarattığı tüm canlılara karşı sonsuz merhametini gösteren demektir. Lugati anlamda “özünde merhametli” demektir.

nat32Rahman olan, sonsuz rahmetini ve lütfunu, görünen ve görünmeyen her şeyde gösterir. Rızıkları, sadece insanların değil tüm canlıların ihtiyaçlarını esirgemeden, fakat belli bir düzende veren Rahman olan Allah’tır.

Rahman sıfatı Allah’a özgü sıfatlardandır. Kur’an-ı Kerim’de 57 defa geçmektedir. Allah’ın diğer bazı sıfatları insanlar tarafından isim olarak kullanılsa da “Allah” ismini ve “Rahman” sıfatını hiçbir canlı tarafından kullanılamaz ve hiçbir cansıza da verilemez.

17 İsra – 110

“110. De ki: “ister Allah deyin, ister Rahman deyin. Hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler O’na hastır.”

Allah tüm kullarını karşılık gözetmeksizin korur ve esirger. Kul isterse O’na inansın ya da inanmasın, isterse şirk koşsun… Allah yine de hem o kulunu, hem de diğerlerini Rahman sıfatı ile esirger, korur, merhamet eder. O kullarına ayırt etmeksizin rızık verir, rızıklandırır. Bu, O’nun kullarına karşı olan sevgisindendir. Allah, dünyada örttüğü günahlardan dolayı Rahman, ahirette affettiği günahlar nedeniyle de Rahim’dir. Allah’ın Rahman sıfatını dünya hayatında tüm kulları üzerinde tecelli edecekken; bağışlayan anlamındaki “Rahim” sıfatı ise ona inanmayanlar, Allah’a şirk koşanlar hakkında ahirette tecelli etmeyecektir. Rahim sıfatından sadece inananlar yararlanacaktır. Şu da bir gerçektir ki “Rahman” sıfatını sadece dünya ile sınırlamak son derece yanlıştır. Bu Allah’ın kudretine sınır koymaktır. Düşünülenin aksine, Allah Rahman sıfatı ile ahirette de kullarından esirgeyip koruduklarına merhamet edecek ve rızıklandıracaktır. Cennet’in varlığı da Allah’ın rahmetinden değil midir? Cennet bir rızık, cennete kabul edilmek bir rızıklandırılma değil midir?

Allah rahmet sahibidir. Rahmet, bağışlama ve merhamet etme demektir. Rahmet sahibi olma Allah’ın zatının özelliğidir. Rahman olmanın sonucudur. A’raf Suresi’nin 7. Ayetinde Allah:

“Rahmetim her şeyi kuşatmıştır.” demiştir.

Yani bağışlaması cezalandırmasından, verdiği vermediğinden daha fazladır. Allah’ın rahmeti de her şeyi kuşattığı için, insanoğlunu çevreleyen canlı cansız her şey insanın emrine verilmiştir. Fakat şu da bir gerçektir ki Allah’ın rahmetine en çok muhtaç olan da insandır. Çünkü insan aklı vasıtasıyla muhakeme yapsa bile hata yapabilmektedir ve yanlışı bile hep istemektedir. Hata yapan insan, devamlı olarak isteyen insan, Allah’ın rahmetine ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla da en çok rahmete muhtaç olan insanoğludur.

Büyüklerimizden duyduğumuz bir söz vardır. “Allah rahmetini yüz birim yaratmış, 99 birimini kendisinde tutup kalanını yeryüzüne indirmiştir.” Bu bir birim rahmetten dolayı insanoğlunun kullanımına verilmiş olan tabiat ne güzel verilmiştir. Bu sebeple, bu bir birim rahmet sayesinde insan insana, insan hayvana ve bitkiye, hayvan hayvana merhamet etmektedir. İnşallah Allah kalan 99 birimi bizler için ahiret gününde kullanır.

1.)    2 Bakara Suresi – 163

“İlâhınız bir tek Allah’tır. O’ndan başka ilâh yoktur. O, rahmandır, rahimdir.”

2.)    59 Haşr Suresi – 22

“O, öyle Allah’tır ki, O’ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyendir, bağışlayandır.“

Yukarıdaki iki ayet Allah’ın kim olduğuna dair açık tanımlamalar vermektedir. Bu soruya çok kısa ve çok da geniş/derin manada “Allah, rahmandır, rahimdir, tek olan ilahtır.” diye cevap verilmektedir.

Kur’an-ı Kerim’de “Rahman” isminin “Rahim” sıfatı ile birlikte kullanıldığını da görmekteyiz. Burada yazının ilk paragrafında açıklandığı üzere, inananlar için Allah hem dünyada ve hem de ahirette “yanınızdayım” mesajını vermek ister gibidir.

1 Fatiha Suresi – 3:

“O Rahman’dır, Rahim’dir.”

41 Fussilet – 2

“(Kur’an) rahman ve rahîm olan Allah katından indirilmiştir.”

Rahman ve Rahim sıfatları, Fatiha Suresi’nin 1 ve 2. ayetlerinde ve Besmele’de de birlikte anılmaktadırlar. Burada da her şeye başlarken besmele çekmek gerektiğinden hareketle, Allah’ın rahmeti ve bağışlaması iman edenleri her işin başında ve sonunda sarmış gibidir.

Allah, dünyada insan emeğinin karşılığı tam olarak verdiği gibi, insanın emeği olmaksızın bilinen ve bilinemeyen pek çok nimet vermiştir. İşte hava, su, toprak. İşte, bizi uzaydaki zararlı ışınlardan koruyan atmosfer, ozon tabakası, işte binek hayvanlar, işte giysiler, işte iman. Elbette değerini bilene ve hakkıyla kullanana… Bütün bunlar Allah’ın “Rahman” sıfatının bir sonucudur.

Aynı şekilde;

Allah kullarının dünya ve ahirette mutlu olmasını ister. Bunu sağlayacak yolu göstermek için peygamberler, nebiler, kitaplar göndermiştir. İlahi kitaplar insanlar için bir rahmettir.

6 En’am – 154

“Sonra iyilik edenlere nimetimizi tamamlamak, her şeyi açıklamak, hidayete erdirmek ve rahmet etmek maksadıyla Musa’ya da Kitab’ı (Tevrat’ı) verdik. Umulur ki, Rablerinin huzuruna varacaklarına iman ederler.”

Kur’an-ı Kerim de müminler için bir rahmettir.

10 Yunus – 57

“Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir.”

16 Nahl – 89

“O gün her ümmetin içinden kendilerine birer şahit göndereceğiz. Seni de hepsinin üzerine şahit olarak getireceğiz. Ayrıca bu Kitab’ı da sana, her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.”

17 İsra – 82

“Biz, Kur’an’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, müminler için şifa ve rahmettir; zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır.”

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ise alemlere rahmet olarak gönderilmiştir.

21 Enbiya – 107

107. (Resûlüm!) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.

Sonuç olarak, Allah herkese Rahman’dır. Yeter ki biz O’na yönelelim.

Rahman Sıfatının Hikmetleri:

1.)    Bir Müslüman ihlas ile içtenlikle “Ya Rahman” diye ismi bıkmadan aklına geldiğince ve bolca tekrar ederse kalbi yumuşar, kötülüklerden korunur, maddi ve manevi nimetlere sahip olur,

2.)    Hızır Aleyhisselam şöyle buyurmuştur.:

3.)    Cuma günü ikindi namazından sonra kıbleye karşı oturup güneş batıncaya kadar “Ya Allah, Ya Rahman” diye Allah’ın adını anarsa, güneş battıktan sonra Allah’tan ne isterse ve istediği hayırlı ise Allah’ın izniyle gerçekleşir.

 

Allah hakkında yukarıdaki açıklamaları yazmak, yazmaya cüret etmek sadece ve sadece Kur’an-ı Kerim’e dayalı olarak bildiklerim ve okuduklarımdır. O’nun hakkında yanlış yazmaktan yine O’na sığınır ve af dilerim.

Sağlık ve Esenlikler,

Z.T. Aygün
14.Nisan.2014

 

KAYNAKÇA:
1.) Esma-i Hüsna – Ecrin Kitap
2.) Esma-i Hüsna – Mustafa İslamoğlu
3.) Esma-ül Hüsna – Şevket Gürel
4.) Esma-i Hüsna – Doç. Dr. İsmail Karagöz
5.) Esma-i Hüsna – Arif Pamuk

Yorumlar

Bu Yazıya 0 Yorum Yapılmış

Henüz yorum yapılmamış

Yorum Yap