osmanlı kitabı başlık
El Kuddüs
El Kuddüs
Bu yazı 853 views kez okundu.
18 Temmuz 2014 16:03 tarihinde eklendi

EL KUDDÜS

El Kuddüs, hatadan, gafletten her türlü eksiklikten ve noksanlıktan münezzeh, gelip geçici olmayan, temiz olan, yücel olan, kutsal olan, kutsal kılan, zatı itibariyle kutsal olan tek varlık, kutsallığı eşsiz ve benzersiz, mutlak ve sonsuz kaynağı olan özne demektir.

El Kuddüs, Haşr Suresi’nin 22. Ayetinde selam, mümin, müheymin, aziz, cebbar ve mütekebbir isimleri ile Cuma Suresi’nin 2. Ayetinde ise melik, aziz ve hakim isimleri ile birlikte geçmektedir.

Yüce Allah, var olan ve henüz var olmayan her şeyin yaratıcısıdır, her türlü noksanlıktan münezzehtir. Herhangi bir acizlik onun için geçerli değildir. Hata ve acizlik sadece yarattığı kulları, canlıları özetle her türlü mahlukatı içindir. Allah’ın kulu olan insan kendi eksikliklerini tamamlamak için devamlı surette çalışmak ve çabalamak ve bunların sonunda da dinlenmek zorundadır ki ertesi gün tekrar baştan başlasın. Yüce Allah için ise böyle bir şey söz konusu değildir. Onun için yorgunluk diye bir şey yoktur. Yorgunluk olmayınca da uyku ve uyuklama da söz konusu olmaz.

Kuddüs, Allah’ın ismidir. Kuddüs olan sadece Allah (cc) iken, insanın/Müslümanın kendi kafasında bir takım kutsal nesneler icat etmesi, bazı bölge ya da eşyaya kutsallık paftası yapıştırması kelimenin tam anlamıyla yüce Allah’tan (cc) rol çalmak olur, şirk olur.

Kuddüs olan Allah başta peygamberler olmak üzere, hiçbir kimseye ve hiçbir kuruma kutsama yetkisi vermemiştir. Eşyayı kutsal ve kutsal olmayan diye ikiye ayırmak, Allah’ın tekelinde olan kutsal alanı ve olanı belirleme yetkisine ortak çıkmaktır ki bu da şirktir. Eğer ortada El Kuddüs’un kutsal kılmadığı bir “kutsal” varsa orada insanın bir müdahalesi var demektir. Bu durumda o sahte kutsallığı kabul eden bir takım takipçiler ve bu takipçileri de idare eden bir takım otorite ortaya çıkacaktır. Bugün belki de gönderildiğinden faklı bir hale gelmiş olan Hristiyanlığın yaşadığı problem budur. Ruhbanlık gibi. Ruhbanlık Allah tarafından gönderilmemiş, Hristiyanların uydurduğu bir uygulamadır.

Yüce Allah’ı El Kuddüs ismiyle adlandırmakla şunlardan tenzih etmiş oluruz.

Her türlük noksanlık ve kusurdan, muhtaç olmaktan, benzeri ve zıddı olmaktan, ortağı olmaktan, hastalık, yorgunluk, uyku gibi tüm insani vasıflardan.

Alimler özellikle bu sıfatın Cuma geceleri 100 kere okunmasının okuyanı korku ve evhamdan uzak tutacağını, nazar ve hasetten koruyacağını bildirmişlerdir. Elbette Allah’ın her türlü adını ya da sıfatını dua niyetine ve belli bir niyetle okuyunca Allah o duaya, o zikre karşılık verir. Çünkü Allah duaları çokça kabul edendir.

Kuddus adının geçtiği Kur’an ayetleri aşağıda verilmiştir.

1.)     Cuma Suresi 62-1

“Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi melik (kainatın gerçek hükümdarı), kuddüs (çok yüce, her noksandan münezzeh) aziz ve hakim olan Allah’ı tespih ve tenzih eder.”

2.)    Haşr Suresi 59-23

Allah’tır gerçek ilah. O’ndan başka yoktur ilah. O meliktir, kuddüstür, selamdır, mü’mindir, müheymindir, azizdir cebbardır, mütekebbirdir. Allah, müşriklerin iddialarından münezzeh ve yücedir.

Allah hakkında yukarıdaki açıklamaları yazmak, yazmaya cüret etmek sadece ve sadece Kur’an-ı Kerim’e dayalı olarak bildiklerim ve okuduklarımdır. O’nun hakkında yanlış yazmaktan yine O’na sığınır ve af dilerim.

Saygı ve sevgilerimle,

Z. Tamer Aygün
18.Temmuz.2014

 

KAYNAKÇA:

1.) Esma-i Hüsna – Mustafa İslamoğlu
2.) Esma-i Hüsna – İshak Doğan
3.) Esma-ül Hüsna – Şevket Gürel
4.) Esma-i Hüsna – Doç. Dr. İsmail Karagöz
5.) Esma-i Hüsna – Arif Pamuk
6.) Suat Yıldırım Kur’an-ı Kerim Meali
 

 

Yorumlar

Bu Yazıya 0 Yorum Yapılmış

Henüz yorum yapılmamış

Yorum Yap