osmanlı kitabı başlık
El Cebbar
El Cebbar
Bu yazı 3.409 views kez okundu.
2 Eylül 2014 23:35 tarihinde eklendi

El Cebbar

 

El Cebbar, kırılanları onaran, eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya gücü yeten demektir. Allah’ın sıfatı olarak “c-b-r” kökünden türeyen Cebbar yaratıklarını istediği istikamet zorlayan fakat kendisi asla bir şeye zorlanmayan, dertlere derman olduğu gibi aynı zamanda kahredici olan, kırılanları onaran, yoksullara rızık veren, perişanlıkları yoluna koyup düzelten demektir.

 

Yukarıdaki tanımlamadan da anlaşılacağı üzere cebbar kelimesinin iki tür anlamı vardır. Bunlar eksik olanı tamamlamak ve zorla iş gördürmek anlamlarıdır.

 

Birinci manaya göre yüce Allah (cc) El Cebbar sıfatı ile kırılanları onarır, eksikleri tamamlar, her türlü kötülükleri düzeltir, işleri yoluna koyar. Cebbar olan Allah kulunun yaralarını sarar. Bu, insanoğlunun sahip olduğu sorunların üstesinden gelmek için her seferinde ilahi bir iyileşme beklemesi anlamında değildir. Allah kulunun yaralarını ona verdiği akıl ve irade vasıtasıyla sarar. İnsan içinde bulunduğu zorluktan akıl ve iradesi yardımı ile kurtulmak için çabalar, çareler arar ve sonucunu da Allah’a bırakır.

 

İkinci manasına göre ise Allah Teala kainatın her noktasında ve her şey üzerinde dilediğini yaptırmaya muktedirdir. Yani “ol” der, olur; “gel” der, gelinir; “yap” der, yapılır. Onun emri üzerine karşı duracak bir şey yoktur. Bunda, yüce Allah’ın koyduğu yasalara Cebbar ismi ile kılınan mecburiyet yatmaktadır. Diğer bir ifade ile, yüce Allah’ın Cebbar sıfatının gereği onun tüm yaratıkları onun kanunlarına boyun eğmiştir. Bunun aksini, yani karşı gelişi, İblis adlı melek bir kibir vasıtasıyla bir kere denemiştir ki onun da hali ve geleceği zaten ortadadır.

 

Allah’a karşı böbürlenmemenin, O’na teslim olmamanın altında, insanın kendisini Allah’tan bağımsız bir varlık olarak görüp, sahip olduğu özelliklerin kendisinden, kendi çabasından, kendi kabiliyetinden kaynaklandığını zannetmesi, dolayısıyla da kendisine bir “benlik” vermesi yatar. Halbuki ana rahmine düşüşümüzden ve hatta ruhumuzun yaratılmasından itibaren, nerede ve nasıl yaşayıp, nerede ve nasıl öleceğimize kadar pek çok şeyin bizi yaratan yüce Allah’ın emri ile olduğunu bilmek çok da zor değildir. Bu nedenledir ki bütün işleri yöneten, gece karanlığında siyah taşın üzerinde yürüyen karıncanın ayak adımlarını duyan ve gören, her şeyi yaptırmaya ve oldurmaya muktedir olan, Cebbar olan, Allah’ın emirlerine boyun eğip onun bize gösterdiği gibi yaşamak insanoğlunun önde gelen görevlerinden ve imtihan konularındandır.

 

Keza, Allah’a güvenip, ona dayanıp onun istediği yolda yaşayan bir inanan olursak Allah da El Cebbar sıfatı ile eksik ibadetlerimizi, eksik namazlarımızı, eksik iyiliklerimizi inşallah tamamlayacak ve bizlerden razı olacaktır. Allah kullarının eksiklerini maddi anlamda da tamamlar. Kulun ihtiyacı olan rızkını artırır, onun borcunu ödemesine yardım eder, isteyen kulun ibadetini ıslah eder, imanını artırır. Bunlar hep O’nun eksiklerini tamamlamasına birer örnektir.

 

Bu ismin şemsiyesi altına girmekte o kadar kolay olmasa gerek. Zira insanoğlunu kibri, nefsi buna engel olur. Bu makam sahipleri alçak gönüllü olurlar. Bu kişilerin dış görünüşlerine ve tavırlarına ve hem de iç alemlerine hakimdirler.

Haşr Suresi’nin 23. ayetinde Allah’ın Cebbar olduğu haber verilmektedir.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla,

Haşr 23

“Allah’tır gerçek ilah. Ondan başka yoktur ilah. O meliktir, kuddustür, selamdır, mü’mindir, müheymindir, azizdir, cebbardır, mütekebbirdir. Allah müşriklerin iddialarından münezzeh ve yücedir.”

 

Kur’an-ı Kerim’de Cebbar ismi 10 ayrı yerde geçmektedir. Bunlardan bir tanesi ki bu da yukarıda okuduğunuz ayettir, Allah’ın sıfatı olarak geçer. Diğer 9 yerde geçen “cebbar” kelimesi “zorba” ve benzer anlamları sahip olup, insan için kullanılan kelimelerdir. Kur’an-ı Kerim (haşa) yüce Allah için bu anlamda bir ifade kullanmamıştır. Çünkü Allah merhamet sahibidir, merhameti azabını kuşatmıştır.

Ey düzeni bozulan her şeyi düzelten “Cebbar” olan Allah’ım. Bizi izzetinle himaye eyle ve tüm düşmanlarımızı alçalt.

Ebced Değeri ve Zikir Saati

El Cebbar isminin Ebced değer 206, zikir saati Merih, Salı’dır. Salı günü Merih saati, sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrasıdır. Gece okumaları için de tam gece yarısıdır.

El Cebbar İsminin Hikmetleri

1.) İlhasla sabah ve akşam 21 kere “Ya Cebbar” ismini okuyan mümin, herkes tarafından sevilir ve insan ile şeytanın şerrinden emin olur.

2.) Kırk gün boyunca günde 206 kere “Ya Cebbar” ismini tekrarlayan haksız yere hapiste ise kurtulur.

Saygı ve sevgilerimle,

Z. Tamer Aygün
01.Eylül.2014

 

KAYNAKÇA:

1.) Esma-i Hüsna – Mustafa İslamoğlu
2.) Esma-i Hüsna – İshak Doğan
3.) Esma-ül Hüsna – Şevket Gürel
4.) Esma-i Hüsna – Doç. Dr. İsmail Karagöz
5.) Esma-i Hüsna – Arif Pamuk
6.) Suat Yıldırım Kur’an-ı Kerim Meali

Yorumlar

Bu Yazıya 0 Yorum Yapılmış

Henüz yorum yapılmamış

Yorum Yap