osmanlı kitabı başlık
El Aziz
El Aziz
Bu yazı 2.206 views kez okundu.
29 Ağustos 2014 19:27 tarihinde eklendi

El Aziz

 

“a-z-z-“ kökünden türeyen “El Aziz” ismi Allah’ın sıfatı olarak, üstün, kuvvetli, güçlü, şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, daima galip gelen, eşsiz demektir. Ayrıca, El Aziz, çok şerefli, çok değerli olan, mükemmel, en yüce izzet ve şerefin sahibi olan otorite demektir. Sahibinin üstünlükte eş ve benzerinin bulunmadığını ifade eder.

 

Allah’ın “Aziz” sıfatı, O’nun hiç bir zaman mağlup edilemeyeceğini, her zaman galip olanın sadece kendisi olduğunu ifade etmektedir. Allah bilinen ve bilinmeyen evrende mutlak kuvvet sahibidir ve ondan üstün hiç bir şey yoktur. Allah sahip olduğu sonsuz güç O’nun “ol” demesi ile kainatın, yıldızlar, insanların, bitkilerin, atomları, hastalıkların ve zenginliklerin ve diğer canlı cansız varlıklarının meydana gelmesi için yeterli bir sebep ve yeterli bir emirdir. Çünkü Allah mutlak surette kuvvet ve galebe sahibidir.

 

El Aziz ismi Kur’an-ı Kerim’de 99 yerde geçmektedir. Bunlardan 88 tanesi Allah’ın sıfatı manasında geçmiştir. Hep bu 88 adetin tamamında da El Aziz sıfatı Allah’ın başka bir ismi ile birlikte geçmektedir. Bu isimlerin yani El Aziz ismi ile birlikte geçen isimlerin toplamı 11 adet olup, bunlar; Hakim, Rahim, Alim, Zu’ntikam, Kaviy, Hamid, Ğaffar, Ğafur, Hamid, Muktedir ve Cebbar isimleridir.

 

El Aziz, her izzet sahibinin izzet ve şerefinin sonsuz ve mutlak kaynağıdır. Her izzet sahibinin izzet ve şerefinin sonsuz ve mutlak kaynağıdır. O’ndan mahrum olan gerçek şeref ve izzetten de mahrum olur. O’na kul olan, kulluğu kadar izzet ve şerefe nail olur. Yüce Kur’an-ı Kerim’in üç ayetinde izzet ve şerefine bütünüyle Allah’a hasreder Bunlar:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla,
 

1.) Fatır 10

 

“Kim izzet istiyorsa bilsin ki izzet tamamıyla Allah’ındır. Güzel ve temiz sözler O’na yükselir. Amel-i salihi, güzel ve makbul işi de Allah yükseltir. Kötü işleri gizlice tasarlayıp kuranlara şiddetli azap vardır. Onların kurdukları bütün tuzaklar mahvolur.”

 

2.) Yunus 65

 
“O inkarcıların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün izzet ve üstünlük Allah’ındır. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.”
 

3.) Nisa 139

 

“O münafıklar müminlerin dışında kafirleri dost edinirler. İzzet ve desteği onların yanında mı arıyorlar? Oysa bütün izzet ve kuvvet Allah’ındır.”

 
Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de her zaman kendi tarafının yani Hakk’ın galip geleceğini haber vererek ayetlerinde şöyle buyurmuştur. Aynı zamanda bu ayetlerin “El Aziz” ismini de içerdiğini belirtmek isterim.
 

Mücadele 21

 
“Çünkü Allah: “Ben ve Resullerim elbette galip geliriz.” diye hükmetmiştir. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak galiptir.”
 

Al-i İmran 4

 

“Doğruyu eğriden, hakkı batıldan ayırt eden Furkan’ı da indirdi. Allah’ın ayetlerini inkar edenlere pek çetin bir azap vardır. Öyle ya, Allah daima azizdir, (mutlak galiptir, mazlumların) intikamını alır.”

 

Al-i İmran 18

 

“Allah’tan başka tanrı olmadığına şahit bizzat Allah’tır. Bütün melekler, hak ve adaletten ayrılmayan ilim adamları da bu gerçeğe aziz ve hakim (mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi) Allah’tan başka tanrı olmadığına şahittirler.”

 

Yunus 65

 

“O inkarcıların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün izzet ve üstünlük Allah’ındır. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.”

 
İnsanoğlu olarak ne güzel bir sınava tabi tutuluyoruz ki, sorular bellidir, cevaplar bellidir, doğru ve yanlış bellidir. Kazanan ve kaybedenlerin kazanacakları cennet ve cehennem ödülleri bellidir. Hak bellidir, kazanan yani El Aziz bellidir. Hata yapsanız tövbe ile defalarca telafi sınav hakkı vardır. Bu hakikaten ne güzel bir sınavdır. Elbette ki bunlar anlayana ve görene bellidir.
 
“Ey her şeye galip gelen “Aziz” olan Allah’ım. Nefsimizden ve halimizden zilleti bertaraf eyle.” Amin.
 
Aşağıdaki ayetler de Yüce Allah’ın El Aziz sıfatının geçtiği ayetlerden sadece birkaç örnektir. Zira yukarıda da ifade edildiği üzere el Aziz sıfatı Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın sıfatı olarak 88 yerde geçmektedir.
 

Hac 40

 

“O müminler ki tamamen haksız yere, sırf “Rabbimiz Allah’tır” dediklerinden ötürü yerlerinden yrtlarından kovulmuşlardı. Eğer Allah insanların bir kısmının zararını diğer bir kısmı ile savmasaydı manastırlar, kiliseler havralar ve Allah’ın adının çok anıldığı mescitler yıkılır giderdi. Dinine yardım edene Allah da elbette yardım edecektir. Muhakkak ki Allah pek kuvvetlidir, mutlak galiptir.”

 

Şuara 9

 
“Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir. (mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir)”
 

Neml 78

 
“Senin Rabbin onların arasında hikmet ve adaletiyle hükmedecektir. Gerçekten O, aziz ve alimdir. (mutlak galiptir, her şeyi hakkıyla bilir.)”
 

Sebe 6

 

“Kendilerine ilim nasip edilenler, sana indirilen kitabın, Rabbin tarafından gelen gerçeğin ta kendisi olduğunu ve o mutlak kudret sahibi, bütün güzel övgülere layık olan Allah’ın yolunu gösterdiğini bilirler.”

 

Fatr 28

 

“İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan yine böyle türlü renklerde olanlar vardır. Kulları içinde ancak alimler, Allah’ı gerektiği tarzda tazim ederler. Muhakkak ki Allah, aziz ve gafur (mutlak galiptir, çok affedicidir.)”

 

Mülk 2

 

“Hanginizin daha güzel iş ortaya koyacağını denemek için ölümü ve hayatı yaratan O’dur. O azizdir, gafurdur. (Üstün kudret sahibidir, affı ve mağfireti boldur.)”

 

Sad 66

 
“O göklerin, yerin ve ikisinin arasındaki varlıkları Rabbidir. Mutlak galiptir, çok mağfiret edendir.”
 

Yukarıdaki ayetlerden de görüleceği üzere aziz ismi hep bir başka isimle birlikte kullanılmıştır. Bunun sebebi ilgili ayetin indiriliş sebebinde görmek, ayette anlatılanların içeriğini desteklemek, ayetin indirildiği şehir halkında bir mesaj vermek ve yüce Allah’ın o konuda kudretini kullarının daha iyi anlamasını sağlamak içindir. Diğer isimlerle birlikte en çok “Hakim” ismi şerifi ile birlikte kullanılmaktadır ki bunun anlamı, Allah’ın kudretinin galip olduğu ve hikmeti ile kötülüklerin cezasını tehir ettiğini göstermek içindir. Allah kötülük yapmakta olan kullarını cezalandırmakta acele etmez, onların dönüş yapmalarını yani tövbe etmelerini bekler, onlara sayısız şans verir. Dikkat edilirse hepsinde özce “Aziz” sıfatı gelmektedir. Bunun da anlamı kudretinin, yenilmezliğinin ve galibiyetinin vurgulanmasıdır.

 

Yüce Allah’ın gücünü bilmek, onu akıldan çıkarmamak, her daim onun gözetiminde, korumasında ve kontrolünde olduğumuzu bilmek bizleri günahlardan sakındıracaktır. Bu da bizi makbul bir Müslüman gerçek manada birer mümin olmaya yöneltir, inşallah.

 

El Aziz’in Hikmetleri

 
1.) Her kim bu ismi şerifi 40 gün sabah namazından sonra 41 kere okursa, Allah onun borcunu ödetir ve onu kimseye muhtaç bırakmaz.

2.) Her kim bu ismi şerifi her namazdan sonra 94 kere okumaya özen gösteren kimse bütün işlerinde başarılı olur.
 

Allah hakkında yukarıdaki açıklamaları yazmak, yazmaya cüret etmek sadece ve sadece Kur’an-ı Kerim’e dayalı olarak bildiklerim ve okuduklarımdır. O’nun hakkında yanlış yazmaktan yine O’na sığınır ve af dilerim.

 

Saygı ve sevgilerimle,

 

Z. Tamer Aygün
29.Ağustos.2014

 

KAYNAKÇA:

1.) Esma-i Hüsna – Mustafa İslamoğlu
2.) Esma-i Hüsna – İshak Doğan
3.) Esma-ül Hüsna – Şevket Gürel
4.) Esma-i Hüsna – Doç. Dr. İsmail Karagöz
5.) Suat Yıldırım Kur’an-ı Kerim Meali

Yorumlar

Bu Yazıya 0 Yorum Yapılmış

Henüz yorum yapılmamış

Yorum Yap