osmanlı kitabı başlık
Cambaziye Camii
Cambaziye Camii
Bu yazı 1.248 views kez okundu.
1 Temmuz 2014 02:48 tarihinde eklendi

Cambaziye Camii

Cambaziye Camii, Cerrah Mehmed Paşa Camii’ni tıp fakültesine doğru geçtikten sonra sol tarafta Kargı Sokağı’nın başındadır. Eğer yerini bilmiyorsanız bu sokağın hemen karşı tarafından sokak içinde Arcadius Sütunu bulunmaktadır.

Cambaziye Camii

Banisi isminden de anlaşılacağı üzere Cambaz Mustafa Ağa’dır. Cambaz Mustafa Ağa, Fatih Sultan Mehmed devrinde yaşamıştır. Caminin inşa tarihi tam olarak bilinmemektedir. 1485 yılında vefat eden Cambaz Mustafa Ağa Kocamustafa Paşa’daki kendi adı ile anılan diğer caminin haziresinde gömülüdür.

Cambaziye CamiiCambaziye Camii

 

 

 

 

 

Başlangıçta mescit olarak inşa edilmiş ve bilahare İzmit Gümrükçüsü Kuru Ahmet Efendi tarafından minber koydurarak camiye tahvil edilmiştir. Caminin Mektebi Medresesi ve tekkesi ile devrinin eğitim merkezlerinden biri olduğu bilinmektedir. Medresenin ne zaman yıkılıp yok olduğu ve tekkesinin caminin içinde mi yoksa dışarıda müstakil bir yerde mi faaliyet gösterdiği bilinmemektedir. 1511 tarihli vakfiyesinde Canbaz Mustafa beyin tekkenin şeyhine yevmiye 5 akçe tahsis ettiği 1546 tarihli kayda göre Bursa , Filibe, Silivri, Vize gibi yerlerde çeşitli arazilerde ve değirmenler vakfedilerek külliyenin ihtiyaçları karşılandığı yazılır Dışı kagir, içi ahşap ve çatılı olan camii 1940 yılında kadro harici bırakılıp harap olmuş ve 1962 yılında dört duvar, çatı ve yıkık bir minareden ibaret iken halkın yardımlarıyla eski temeller üzerine yeniden inşa edilmiştir.

Cambaziye Camii Cambaziye Camii

1977 yılında ibadete açılan caminin mihrabı, minberi ve kürsüsü beyaz ve renkli mermerden yapılmıştır.7.20 x 7.95 ebadında olan caminin 4.20 m derinliğinde son cemaat yeri vardır. Sağında yer alan minarenin kaidesi eski olup kesme taştan yedi kenarlı olarak yapılmıştır. Gövdesi tuğladandır.

Çatılı bir yapıya sahip olduğu için kubbesi yoktur. Tavanında kalemişi süslemeler mevcuttur.

Cambaziye Camii

 

Yanında yer alan yer alan haziresinde pek çok meşhur kişi gömülüdür. Bunların başında Lale Devrinin Meşhur Şairlerinden Seyyid Vehbi ile Müverrih, Müderris Müellif ve Şair Keçecizade İzzet Molla gelmektedir. Haziredeki en eski taş ise ilk yeniçeri ağası Yusuf Ağa’ ya ait olan Arapça kitabesi taştır.

Cambaziye Camii Cambaziye Camii

Hazirenin önündeki sokağa bakan çeşme Keçecizadelerden Kazım Bey’in hayratı olup, Kazım Bey Çeşmesi diye bilinir. Kitabesi Türk hat sanatının şaheserlerindendir Hattat meşhur Vahdeti Efendi’dir.

 

Saygı ve sevgiyle

Z. Tamer Aygün
1.Temmuz.2014

 

 

Kaynak:

http://www.fatihmuftulugu.gov.tr/mekan.aspx?mekid=100

 

Yorumlar

Bu Yazıya 0 Yorum Yapılmış

Henüz yorum yapılmamış

Yorum Yap