osmanlı kitabı başlık
Ayetü’l Kürsi
Ayetü’l Kürsi
Bu yazı 539 views kez okundu.
22 Mayıs 2014 21:23 tarihinde eklendi

Ayetü’l Kürsi

Bakara Suresi’nin 255. ayeti Ayetü’l Kürsi olarak adlandırılmıştır. Çok kuvvetli ve çok şerefli bir ayettir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sas) ve kendisinden sonra günümüze kadar pek çok din alimi bu ayetin hikmetleri hakkında konuşmuştur, yazmıştır.

Bakara 255:

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla,

Ayetel Kürsi“Allah o ilahtır ki kendisinden başka ilah yoktur. Haydır, kayyumdur. Kendisine ne bir uyuklama tutar ne uyku. Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. İzni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine. Yarattığı mahlukların önünde ardında ne var hepsini bilir. Mahluklar ise O’nun dilediğinden başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na ağır gelmez. O öyle ulu, öyle büyüktür.”

Tamamı 10 cümleden ibaret olan Ayetü’l Kürsi, Allah’ın tek olduğunu, O’nun Hayy yani daima diri olduğunu, Kayyum yani göklerin ve yerin yöneticisi, onları ayakta tutan olduğunu, uyku, uyuklama ve dalgınlık gibi kendi yarattığı insan, hayvan ve bitkilere ait özelliklerden/zaaflardan uzak olduğunu ve tüm kainatın kendi tasarrufunda olduğunu bildirir. Hem yaşadığımız zaman içinde ve hem de ahiret zamanında kendi izni olmaksızın kimsenin şefaat yani bir kusurun veya bir günahın bağışlanmasını dileme isteğinde bulunamayacağını da bildirir. O’nun katındaki ilimin tüm semayı ve yeryüzünü kapladığını, O’nun için yeryüzünü ve semayı koruyup gözetlemenin pek kolay olduğunu ve kendisine bu işin zor gelmediğin beyan eder. Son olarak da zatının çok yüce ve çok ulu olduğunu bildirerek ayet biter.

Dikkat edildiğinde Ayetü’l Kürsi’de Allah kendi özelliğinden birkaç tanesi saydıktan sonra, kendisinde eksiklik olmadığını, aksine her şeyin kendisine ait olduğunu ve kudretinin ve ilimin de her şeyi kapsadığını, her şeye muktedir olduğunu bildirdikten sonra yüceliğini beyan edilmektedir.

Ayetü’l Kürsi için Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sas) “Kur’an-ı Kerim’in en büyük suresinin Bakara, Bakara’nın da en büyük ayetinin Ayetü’l Kürsi olduğunu” bildirmiştir. Bu ayetin bu kadar önemli olduğunu Kur’an-ı Kerim’deki muhtelif ayetlerin Ayetü’l Kürsi’yi takip eden, onu açıklayan ve onu destekleyen sureler bulunmasından da anlarız. Bunlara birkaç örnek verelim.

Yunus 10/3:

“Sizin rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da Arş üzerinde hükümran olan, her işi yerli yerince çekip çeviren Allah’tır. Kendisinden izin çıkmadıkça, O’nun katında hiçbir şefaatçi iş bitiremez. İşte Rabbiniz, bu vasıflara sahip olan Allah’tır. Öyleyse O’nu bir tanıyarak, yalnız O’na ibadet ediniz. Hala gerçekleri görmeyecek misiniz?”

Hud 11/7:

“Hem O’dur ki gökleri ve yeri altı günde yarattı. Bundan önce ise Arş’ı su üstünde idi. Bu kainatı yaratması sizden hanginizin daha güzel iş yapacağını ortaya koymak içindir. Böyle iken sen onlara “öldükten sonra elbette dirilteceksiniz” dersen, o kafirler bunu haber veren Kur’an’ı kastederek “Bu, aldatıcı olma yönünden, besbelli büyüden başka bir şey değil” derler.”

Rad 13/2:

“Allah O’dur ki gökleri, sizin de görüp durduğunuz gibi, direksiz yükseltti. Sonra da Arşın üstünde kuruldu. Güneşi ve Ay’ı hizmet etmeleri için sizin emrinize verdi. Bunlardan her biri belli bir vakte kadar dolaşmaktadır. Bütün işleri O yönetir. Ayetleri size açıklar ki rabbinize kavuşacağınıza iman edeseniz.”

Enbiya 21/22:

“Halbuki gökte ve yerde, Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı oraların nizamı bozulurdu. Demek ki o yüce arş ve hükümranlığın sahibi Allah, onların zanlarından, onların Allah’a reva gördükleri vasıflardan münezzehtir, yücedir.”

Müminun 23/116:

“Öyleyse artık şu gerçeği bilin ki Allah yüceler yücesidir. Gerçek hükümran O’dur. O’ndan başka tanrı yoktur. Pek değerli arşın rabbidir. “

Furkan 25/59:

“Gökleri, yeri ve ikisinin arasında olan şeyleri altı günde yaratan, sonra da arşı üzerine hükümran olan O’dur. O rahmandır, sen O’nu kendisine, o her şeyi bilene sor.”

Secde 32/4:

“Allah o hak mabuddur ki gökleri, yeri ve ikisinin arasındaki varlıkları altı günde yaratmış, sonra da arşına kurulmuş mutlak hükümrandır.”

Mümin 40/15:

“O, dereceleri yükselten, arş sahibi olan Allah, o büyük buluşma gününün dehşetini haber vermek için, kullarından dilediğine emrini tebliğ için ruhu indirir.”

Ayetü’l Kürsi hakkındaki bazı hadisler ise şu şekildedir:

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sas) şöyle buyurmuşlardır:

“Her şeyin bir şerefesi var. Kur’an-ı Kerim’in de şerefesi Bakara Suresi’dir. Bu surede bir ayet vardır ki, Kur’an ayetlerinin efendisidir: Ayetü’l Kürsi.”

Yine bir başka hadiste Peygamber Efendimiz (sas) şöyle buyurmuşlardır:

“Kur’an’da en büyük ayet Ayetü’l Kürsi’dir. Bunu her kim okursa, Allah o saat bir melek gönderir, ertesi güne kadar iyiliklerini yazar ve günahlarını siler. Bu ayet bir evde okunsun da şeytanlar onu 30 gün bırakmasın olmaz ve 40 gün ne sihirbaz kadın ne de sihirbaz erkek girer. Ey Ali bunu evladına ve ailene ve komşularına öğret, bundan büyük bir ayet nazil olmadı.”

“Her kim farz namazların her birinin arkasında Ayetü’l Kürsi okursa onu ölümden başka cennete girmekten engelleyecek bir şey kalmaz. Yani ölünce cennete gider ve ona ancak sıddık ve abid olanlar devam eder.”

“Ve bunu her kim yatağına yatarken okursa Allah onu kendisine ve komşusuna ve komşusunun komşusuna ve etrafındaki evlere emin kılar.”

Saygı ve sevgiyle,

Z. Tamer Aygün
22.Mayıs.2014

Yorumlar

Bu Yazıya 0 Yorum Yapılmış

Henüz yorum yapılmamış

Yorum Yap